ENGLISH

Danh bạ điện thoại Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC    
1 Đỗ Trung Kiên Giám đốc 02073.828.099
2 Hoàng Hải Trường Phó Giám đốc 02073.828.255
3 Nguyễn Tiến Hưng Phó Giám đốc 02073.816.728
II PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC   02073.818.459
1 Nguyễn Thị Hải Phụ trách phòng  
2 Vi Thị Bích Hoa Chuyên viên  
3 Hoàng Ngọc Duy Chuyên viên  
4 Trần Thị Xuyến Chuyên viên  
5 Quan Hoàng Anh Chuyên viên  
6 Nguyễn Văn Dương Lái xe  
III PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, TM VÀ DL   02073.828.155
1 Lưu Thị Bảo Ngọc Phụ trách phòng  
2 Trịnh Thị Hiền Lan Chuyên viên  
3 Ứng Hương Giang Chuyên viên  
4 Nguyễn Kiều Anh Chuyên viên  
IV PHÒNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ  ĐẦU TƯ, TM VÀ DL   02073.818.792
1 Phạm Quang Tuân Phụ trách phòng  
2 Phạm Thị Hương Chuyên viên  
3 Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên  
4 Kim Thị Thùy Linh Chuyên viên