Danh bạ điện thoại Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

I

BAN GIÁM ĐỐC

   

1

Nguyễn Tiến Hưng

Giám đốc

02073.818.099

0913250249

2

Hoàng Việt Hùng

Phó Giám đốc

0899982828

II

PHÒNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

 

02073.818.792

1

Nguyễn Thị Hải

Trưởng phòng

 

2

Vi Thị Bích Hoa

Chuyên viên

 

3

Phạm Thị Hương

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

 

5

Kim Thị Thùy Linh

Chuyên viên

 

III

PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ TỔNG HỢP

 

02073.818.459

1

Trịnh Thị Hiền Lan

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Kiều Anh

Chuyên viên

 

3

Phạm Quang Tuân

Chuyên viên

 

4

Trần Thị Lệ Thủy

Chuyên viên

 

5

Trần Thị Xuyến

Chuyên viên

 

6

Quan Hoàng Anh

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Văn Dương

Lái xe

 

8

Tạ Thị Phượng

Nhân viên