STT

 

Nội dung cung cấp số liệu

 

Đơn vị

 

Số lượng

 

Ghi chú

 

1

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế

 

Triệu đồng

 

1.475.638

 

 

 

Vận tải đường bộ

 

Triệu đồng

 

1.459.995

 

 

 

Vận tải đường thủy

 

Triệu đồng

 

9.264

 

 

 

Kho bãi

 

Triệu đồng

 

6.379

 

 

2

 

Số lượt khách vận chuyển trên địa bàn

 

Nghìn người

 

6.385

 

 

3

 

Số lượt khách luân chuyển trên địa bàn

 

Nghìn người

 

660.872

 

 

4

 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn

 

Nghìn tấn

 

9.388

 

 

5

Khối lượng hàng hóa luân chuyển trên địa

bàn

 

Nghìn tấn

 

602.815

 

 

6

 

Số thuê bao điện thoại và internet

 

Thuê bao

 

20.800