STT

 

Nội dung cung cấp số liệu

 

Đơn vị

 

Số lượng

 

Ghi chú

 

1

 

Số cơ sở khám chữa bệnh

 

Cơ sở

 

171

 

 

 

Bệnh viện

 

Cơ sở

 

15

 

 

 

Phòng khám đa khoa khu vực

 

Cơ sở

 

12

 

 

 

Trạm y tế  xã phường

 

Cơ sở

 

141

 

 

 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

 

Cơ sở

 

3

 

 

2

 

Số giường bệnh

 

Giường

 

2.284

 

 

3

 

Số cán bộ y tế

 

Người

 

1.849

 

 

 

Bác sỹ

 

Người

 

488

 

 

4

 

Cán bộ ngành dược

 

Người

 

133