ENGLISH

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Sơn Dương

Ngày 14-3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Sơn Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và kiểm tra một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện.