ENGLISH

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11-2019

Từ 5-11, có thể nộp thuế bất cứ lúc nào trong ngày, tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học, hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11-2019.