ENGLISH

Công bố chỉ số DCI năm 2020

Sáng 16-1, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Plaza Center, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và công bố chỉ số DCI năm 2020.