Tuyên Quang – Tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên trên 5,86 nghìn km2, dân số tính đến năm 2021 trên 801 nghìn người. Trong cách mạng Tháng Tám, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm trung tâm của cách mạng cả nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và ...

Đánh thức khát vọng bản Dao

Cách đây hơn 60 năm, 3 hộ người Dao Thanh Y từ Quảng Ninh di cư lên thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) khai hoang. Vùng đất hiểm trở, cô lập với bên ngoài nhiều lúc tưởng chừng phải dứt áo ra đi. Nhưng với niềm tin, sức sống mãnh liệt người dân nơi đây vẫn bám trụ và họ cần mẫn xây dựng một bản người Dao với diện mạo mới, đẩy ...

Xã Thượng Lâm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 6/8/2019, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã; Các chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở ...