Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 21-05-2018 đến ngày 27-05-2018)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2        
Thứ 3        
Thứ 4        
Thứ 5        
Thứ 6        
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác khác