Khởi công xây dựng cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc hai bờ sông Lô

  • Phối cảnh cầu Tình Húc.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động thổ khởi công xây dựng cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc hai bờ sông Lô.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công xây dựng cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc hai bờ sông Lô.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự Lễ khởi công.

Thư viện ảnh khác