Thu hút FDI vẫn chờ nhà đầu tư Âu - Mỹ

Dù thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đang rất tích cực, song phần lớn nguồn vốn này đến từ các đối tác truyền thống, chứ chưa có sự bứt phá từ nhà đầu tư Âu - Mỹ.

Cơ hội đón dòng vốn lớn từ APEC

Hợp tác kinh tế trong khung khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy dòng vốn đầu tư lớn chảy vào ...