Tính lũy kế đến ngày 20/4/2024, cả nước có 40.049 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 478,58 tỷ USD.

Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 303,46 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Trong tháng 4/2024 ghi nhận lượng vốn đầu tư mới và giá trị các giao dịch góp vốn, mua cổ phần cao hơn các tháng đầu năm 2024, số dự án đầu tư mới cũng đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Mức tăng tổng vốn đầu tư đăng ký (bao gồm cả đầu tư mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần) so với cùng kỳ năm 2024 đạt 4,5%, giảm 8,9 điểm phần trăm so với 3 tháng năm 2024 và giảm 34,1 điểm phần trăm so với 03 tháng năm 2024 do giá trị góp vốn, mua cổ phần 4 tháng năm 2024 giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…) như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng. Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,8% số dự án mới và 79,1% số vốn đầu tư của cả nước trong 4 tháng.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,89 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 14,94 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 8,6 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 7,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm.

Về tình hình đầu tư nước ngoài, luỹ kế đến ngày 20/4/2024, cả nước có 40.049 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 478,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt khoảng 303,46 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 36 dự án đầu tư mới và 3 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 98,86 triệu USD (bằng 64,4% so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 11 ngành. Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (chiếm 59,3% vốn), bán buôn, bán lẻ (chiếm 11,7% vốn); dịch vụ khác (chiếm 10,1% vốn); xây dựng (chiếm 5,6% vốn). Còn lại là các ngành khác.

Lũy kế đến 20/4/2024, Việt Nam đã có 1.733 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 202,22 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,6%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,6%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%); Campuchia (13,1%); Venezuela (8,2%)…

                                                                                                                              Theo thanhtra.com.vn