Mời tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư”.
Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì và có sự tham dự của Lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

- Thời gian: từ 13h30 - 17h30 ngày 27 tháng 8 năm 2022;

- Time: from 13h30 to 17h30 on August 27, 2022;

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai;

- Venue: Lao Cai Provincial Convention Center, Lao Cai city;

Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/HOINGHI2022 hoặc quét mã QR dưới đây. Đầu mối liên hệ: Anh Văn Đức Phú, ĐT: 0985758833, Email: hoinghi2022xtdt@gmail.com.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp tham dự Hội nghị và đề xuất mong muốn trao tại Hội nghị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cam kết đầu tư vào các địa phương trong Vùng (nếu có).

https://docs.google.com/forms/d/1uw0VDUebHE-KzUAdRG5WiIuVXwqsgbFfcM5Kb6fUzgc/viewform?zarsrc=31&edit_requested=true Link đăng ký tham dự

 

Kiều Anh

Tin cùng chuyên mục