Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD sau 5 tháng năm 2024

Tính đến 20/5/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 11,071 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin cùng chuyên mục