Sẽ có làn sóng đầu tư quốc tế mới vào Việt Nam?

Môi trường đầu tư thuận lợi, cơ sở hạ tầng cải thiện và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với việc nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ đang được kỳ vọng sẽ đem lại làn sóng đầu tư quốc tế mới vào Việt Nam

Triển vọng dòng vốn FDI từ Mỹ

Phái đoàn với hơn 50 doanh nghiệp từ Mỹ, trong đó có nhiều tên tuổi lớn muốn mở rộng ở Việt Nam là tín hiệu tích cực, mang lại nhiều kỳ vọng về sự ...