ENGLISH

Tuyên Quang phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa, tỉnh Tuyên Quang được ví như một “bảo tàng cách mạng” của cả nước. Là nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên thơ. Đồng thời còn là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc, những truyền thuyết, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người. Có thể nói Tuyên Quang hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch: Lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng...

Khởi động lại nền kinh tế

Sau gần ba tháng kiên trì áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã đạt được thắng lợi bước đầu để chuyển sang giai ...