Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ tháng 12/2023

Sáng 30 - 12, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 12/2023. Tham dự Chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ.