Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 889/CĐ-TTg về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử(TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua, nhiều biện pháp cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử đã được thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là 01 trong 04 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến.

Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý thu thuế. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với các hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số....

Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với thương mại điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên mạng đối với các vi phạm pháp luật thuế...

Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT tại địa bàn; chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn cùng các sở, ban, ngành địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT. Chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

Baotuyenquang

Tin cùng chuyên mục