Chuẩn bị niên vụ ép mía 2022-2023

Để chuẩn bị cho niên vụ ép mía 2022 - 2023, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa máy móc, người trồng mía ở các địa ...