ENGLISH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 18-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đại biểu tại điểm cầu Tuyên Quang.

6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Bộ đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể.

Về bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, cả nước có 66.958 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 860.195 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 12,8 tỷ đồng; thành lập 1.024 hợp tác xã, 1 liên hợp tác xã, 2.689 tổ hợp tác và thu hút gần 900.000 thành viên mới. Vốn FDI giải ngân đạt 9,1 tỷ USD; vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt trên 188,36 triệu USD, lũy kế giải ngân đạt trên 703 triệu USD; quản lý tốt công tác đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động các chính sách vĩ mô như tài khóa, tiền tệ, thương mại để có những đánh giá, phân tích cập nhật kịp thời để đề xuất với Chính phủ giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. Bộ cần rà soát lại vướng mắc trong lĩnh vực giải ngân nguồn vốn, công tác quy hoạch để có giải pháp tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm; quan tâm đến phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp…

Tin cùng chuyên mục