ENGLISH

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Chiều ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đồng chí Đại tá Hà Kiên Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đã thực hiện đúng ý định, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc. 


Cuộc diễn tập đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 14 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

 

 

Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đã thực hiện đúng ý định, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc. 


Cuộc diễn tập đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 14 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

 

PV

Tin cùng chuyên mục