Tăng cường sử dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa Chính quyền và người dân, doanh nghiệp (ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang "App Tuyên Quang ID")

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 12/4/2022 thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang xử lý hồ sơ trực tuyến

Để nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ, liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa Chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa Chính quyền và người dân, doanh nghiệp (ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang "App Tuyên Quang ID"). Để tiếp nhận, xử lý một cách kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Nghiêm túc triển khai thực hiện việc rà soát và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị tại phân hệ Phản ánh hiện trường trên App Tuyên Quang ID bảo đảm đúng thời gian quy định.

Phân công công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, đôn đốc xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công chức, viên chức cài đặt, sử dụng App Tuyên Quang ID trên thiết bị di động thông minh.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc giải quyết chậm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Kết quả được cập nhật, theo dõi tạiTrung tâm điều hành Đô thị thông minh tỉnh Tuyên Quang).

Việc thực hiện và triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hướng tới chính quyền số, chính quyền điện tử./.

Hiền Lan

Tin cùng chuyên mục