Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết tháng 10-2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 37,86% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước là trên 14%, đây là một khoảng cách rất lớn. Trước thực trạng này, ngày 26-10, UBND tỉnh đã có Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.