Chuẩn bị các điều kiện tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022, chuẩn bị các điều kiện để tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 là yêu cầu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy được tổ chức ngày 5-11.

Phục hồi kinh tế hiệu quả

9 tháng năm 2022, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong Top khá của cả nước và là mức tăng cao nhất ...