ENGLISH

Tuyên Quang: Chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Xuân Vân (Yên Sơn) vượt sông Gâm

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị Quyết Số 04/NQ-HĐND về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020.


Sông Gâm Tuyên Quang. Ảnh Minh họa


Các nội dung Nghị Quyết Số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 của tỉnh cụ thể như sau:
 
Về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020: Bổ sung  Dự án đầu tư xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn; Dự án xây dựng 7,5 km đường điện, 01 trạm biến áp đi thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang;  Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang; Dự án Kè chống sạt lở bờ suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; Dự án Tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương; Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh;  Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Nghị Quyết Số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị cụ thể về việc bổ sung vốn trong Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 đối với các dự án trên.
 

NDĐT

Tin cùng chuyên mục