ENGLISH

Tuyên Quang: Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch năm 2019

Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch năm 2019 như: Sản lượng lương thực đạt 101,8%; khách du lịch tỉnh đạt 92,7%; trồng rừng đạt 103,1%; tạo việc làm cho người lao động đạt 107,5%. Nhiều chỉ số về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách… đều đạt trên 70%. 21 chỉ tiêu của năm 2019 dự kiến đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.  Ảnh: Việt Hòa
 
Ngày 25-9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các thành viên UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu là dự thảo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III và 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ quý IV và dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch năm 2019 như: Sản lượng lương thực đạt 101,8%; khách du lịch tỉnh đạt 92,7%; trồng rừng đạt 103,1%; tạo việc làm cho người lao động đạt 107,5%. Nhiều chỉ số về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách… đều đạt trên 70%. 21 chỉ tiêu của năm 2019 dự kiến đạt và vượt kế hoạch. 

Thảo luận, cho ý kiến vào 2 nội dung này, các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ lệ đưa trẻ đến trường, các giải pháp vực dậy ngành chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu vào 2 dự thảo kế hoạch, đồng thời cần xây dựng, định hướng để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện. Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xác định lại những phần việc chưa hoàn thành để trong quý IV tập trung chỉ đạo đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu, trong đó chú trọng một số chỉ tiêu như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, phát triển giáo dục, xây dựng hạ tầng du lịch… Đồng tình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, đây là năm về đích của nhiệm kỳ, có tầm nhìn cho giai đoạn đến năm 2030, các địa phương khẩn trương hoàn thành các phần việc, đề án về giáo dục, nông nghiệp, du lịch. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề tiếp công dân, tránh tập trung, khiếu kiện đông người.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận vào danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018, đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, hoàn chỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho ý kiến trong kỳ họp tới.

Đối với các tờ trình: Phê duyệt Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ban hành kế hoạch thực hiện đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tờ trình về hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã an toàn khu và vùng an toàn khu; tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; tờ trình đề nghị tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo xây dựng phương án, lộ trình thực hiện theo đúng kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục