Tuyên Quang xếp thứ 9 cả nước về tốc độ phát triển GRDP

Theo công bố của Tổng Cục thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ phát triển GRDP của tỉnh Tuyên Quang đạt 108,84%, xếp thứ 9 trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuyên Quang xếp thứ 9 cả nước về tốc độ phát triển GRDP.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 5 tháng ước đạt 9.332.3 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 24,7% so với kỳ báo cáo trước). 

Sản xuất nông nghiệp ổn định, toàn tỉnh gieo cấy lúa 18.419,5 ha, đạt 101,8% kế hoạch; cây ngô lấy hạt 8.261,6 ha, đạt 102,7% kế hoạch; trồng mới 6.414,1 ha rừng…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu bán buôn ước đạt 16.081 tỷ đồng, bằng 45,9% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023. 

Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc, 5 tháng đầu năm tỉnh thu hút được 1.487.500 lượt khách du lịch đạt 54% kế hoạch năm, doanh thu đạt 1.701 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư, kinh doanh để triển khai thực hiện dự án; giải quyết kịp thời thủ tục hành chính về đầu tư ngoài ngân sách.

5 tháng đầu năm 2024, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 122 doanh nghiệp, đạt 34,37% kế hoạch, tăng 41,86% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký trên 767,073 tỷ đồng.

Tốc độ tăng GRDP của tỉnh đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang trong việc chủ động, linh hoạt, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức triển khai 3 khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục