Hội chợ Xuân Chiêm Hóa năm 2019

Cùng với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, phong phú chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 11/02/2019 tại huyện ...