Thu hút đầu tư phát triển xanh

Thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc thu hút các dự án đầu tư đang được tỉnh ưu tiên lựa chọn những dự án công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là để đón được những đầu tư xanh vào các lĩnh vực mà tỉnh đang có lợi thế.