Tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Năm 2022 được xem là năm “hồi phục” sau một thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19. Tận dụng cơ hội này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Vận hội trước thềm xuân

- Chuyển từ tư duy “cấp phép”, “cho phép” sang tư duy phục vụ, Tuyên Quang đang biến những khó khăn thành lợi thế, trở thành “đất lành” của nhiều nhà ...

Đòn bẩy phát triển du lịch

“Ông Nguyễn Tiến Hưng – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Xúc tiến, quảng bá du lịch được khẳng định là một trong những ...