LỄ KÍ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NANOCELLULOSE

Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 28/02/2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư long trọng tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong địa phương hóa công nghệ sinh thái giữa Công ty NATUREANDPEOPLE & Cellufab/Hàn Quốc và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tuyên Quang có chức năng làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước.

Trung tâm còn có nhiệm vụ vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh; thực hiện các hoạt động tư vấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Trong những năm qua với vị trí, vai trò là cơ quan đầu mối của tỉnh về công tác xúc tiến, đơn vị đã tham mưu, chủ trì tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng của tỉnh được tổ chức trong tỉnh, ngoài tỉnh và nhiều cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh tại nước ngoài.

Trung tâm cũng làm tốt nhiều nhiệm vụ khác như đấu mối, quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, cơ quan ngoại giao nước ngoài; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp; vận động, thu hút nguồn vốn ODA; thông tin, tuyên truyền và xây dựng các tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư…

Trong thời gian qua, Trung tâm đã hỗ trợ Công ty NATUREANDPEOPLE& Cellufab/Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát và kết nối với Công ty cổ phần  Woodsland  Tuyên  Quang,  Công  ty  trách  nhiệm  hữu  hạn  Đầu  tư  và  Xây dựng Thành Hưng triển khai nghiên cứu “DỰ ÁN NGHIÊN CỨU  CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NANOCELLULOSE” tại tỉnh Tuyên Quang.

Đây là sự kiện quan trọng, là tiền đề tiến tới việc tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học môi trường trên quy mô toàn cầu; cụ thể dự án nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nanocellulose sử dụng bột gỗ và công nghệ sản xuất phụ gia gia cố bê tông sử dụng nanocellulose của công ty NNP &Cellufab trên quan điểm phát triển bền vững, đảm bảo tín chỉ carbon, quản lý chất thải và tuần hoàn tài nguyên có khả năng phát triển tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi dự án nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nanocellulose thành công, các bên sẽ triển khai xây dựng nhà máy sản xuất phụ gia gia cố bê tông sử dụng nanocellulose tại tỉnh Tuyên Quang, sử dụng nguồn nguyên liệu của tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Kiều Anh

Tin cùng chuyên mục