ENGLISH

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Ngày 11/03/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo và giao trách nhiệm các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:


Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Ảnh Báo Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020; các công điện của Thủ tướng Chính phủ; của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 và các văn bản chỉ đạo liên quan tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (nếu có), góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của ngành triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại để kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ theo quy định; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan: Rà soát, đề xuất việc ban hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí.

Thanh tra tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào để đề xuất các giải pháp đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bán lẻ.

Đề xuất và thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.

Phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; chỉ đạo thực hiện và đề xuất biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 349/UBND-TH ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Phối hợp với Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư công trình, dự án trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA); tập trung thực hiện để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình; tham mưu có chế tài xử lý nghiêm nếu để chậm trễ; trong đó thể hiện rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện, giải ngân theo kế hoạch.

Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế...; có kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; tham mưu đề xuất phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nếu có).

Theo dõi về thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; đề xuất phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiết hụt lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền thông thực hiện tuyên truyền kịp thời, cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, của tỉnh trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý chủ động thực hiện các giải pháp vượt qua khó khăn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, có biện pháp động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, thông tin tới các doanh nghiệp, hội viên về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp, người lao động kịp thời nắm bắt, yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (nếu có).

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

Tin cùng chuyên mục