Thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến

Chế biến nông sản là ngành nghề chủ lực của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế như chè, mía đường, ...

Phát huy lợi thế, thu hút đầu tư

Một trong những thành công nổi bật của tỉnh ta những năm qua là đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó có các dự án có vốn đầu tư trực tiếp ...