BỨC TRANH ĐẦU TƯ CỦA HÀN QUỐC VÀO TỈNH TUYÊN QUANG

Theo đánh giá của JETRO, Việt Nam là địa điểm hấp dẫn đầu tư đứng thứ 3 trên thế giới và đứng thứ 2 khu vực châu Á. Tính đến tháng 5/2023, Hàn Quốc là đối tác hàng đầu với 9.666 dự án và gần 81,6 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư.

Liên kết vùng trong phát triển du lịch

Phát triển du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng, là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh khu vực chiến khu ...