Lần đầu tiên quảng bá Lễ hội Thành Tuyên tại Cần Thơ

Nối tiếp thành công sự kiện Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, trong tháng 9 tới, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Để quảng bá cho các sự kiện này, chiều 4/8, tại TP. Cần Thơ, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị truyền thông Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.