ENGLISH

Sơ tuyển cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ hơn 3.271 tỷ đồng

Từ ngày 7/9 – 7/10/2020, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (bên mời thầu) sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.271 tỷ đồng.

Tín hiệu vui ở Cụm công nghiệp An Thịnh

Chiêm Hóa đa dạng các nguồn tài nguyên, đất đai và nguồn lao động dồi dào. Để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, trong 5 năm qua, huyện đã thu ...