Động thổ xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các đại biểu bấm nút khởi công động thổ xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca.

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các đại biểu bấm nút khởi công động thổ xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca.

  • Các đại biểu dự Lễ động thổ xây dựng cầu và đường dẫn cầu Bình Ca, thuộc đường Hồ Chí Minh.

Thư viện ảnh khác