Người đẹp Xứ Tuyên - Cuộc cạnh tranh đồng đều về sắc vóc, trí tuệ

Năm nay, Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” 2022 được tổ chức và nhận được chú ý lớn của công chúng. Các tin tức, phóng sự ảnh nóng hổi về Cuộc thi đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, có nhiều bình luận, đánh giá tích cực.