Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 về Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang.

Quy định gồm 3 chương, 10 điều. Trong đó quy định về đối tượng, điều kiện áp dụng; các nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng bảo vệ môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa; quyền và nghĩa của các chủ đầu tư và những cam kết của UBND tỉnh…

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, đánh giá hạ tầng bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, đề xuất danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Quy định nêu rõ, mỗi dự án trong danh mục bao gồm các thông tin như: Sự cần thiết kêu gọi xã hội hóa; nhu cầu sử dụng đất; tổng vốn đầu tư; tiến độ đầu tư… gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 10 hằng năm để tổng hợp.

tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục