Chi tiết danh mục dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang

DANH MỤC DỰ ÁN  MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH TUYÊN QUANG 
STT Tên dự án Địa điểm  Quy mô
Công suất
Chi tiêt
I  Lĩnh vực nông,lâm nghiệp, thủy sản      
1 Dự án trồng, chế biến cây dược liệu Huyện Na Hang, Lâm Bình 500 ha Chi tiết dự án xem tại đây
2 Dự án Nhà máy chăn nuôi gia súc và sản xuất phân vi sinh công nghệ cao Tuyên Quang Huyện Hàm Yên Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
3 Dự án Đầu tư phát triển vùng sản xuất chè đặc sản hữu cơ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang Huyện Na Hang, Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang 5.000 tấn búp chè tươi/năm, trên 1.000 tấn sản phẩm chè hữu cơ/năm Chi tiết dự án xem tại đây
4 Dự án Nhà máy chế biến thủy sản và nuôi cá lồng bè công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái  trên hồ Na Hang - Lâm Bình Các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình Diện tích mặt nước 8.000 ha;  Chi tiết dự án xem tại đây
5 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Sản xuất rau, củ, chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao) Huyện Hàm Yên. Sơn Dương Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
6 Dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây   Huyện Hàm Yên  Diện tích 5000 ha, 100.000 tấn sản phẩm/năm  Chi tiết dự án xem tại đây
7 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến đồ gỗ công nghệ xuất khẩu Các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
II Lĩnh vực Công  nghiệp      
8 Xây dựng hạ tầng các Khu - Cụm Công nghiệp Các huyện trên địa bàn tỉnh Theo quy hoạch được phê duyệt Chi tiết dự án xem tại đây và tại đây
9 Dự án nhà máy điện sinh khối TP.Tuyên Quang, huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
10 Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử  Khu công nghiệp Long Bình An 2 triệu linh kiện/năm Chi tiết dự án xem tại đây
11 Nhà máy láp ráp ô tô, xe máy các Khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
12 Nhà máy sản xuất may mặc xuất khẩu Khu CN An Thịnh, Chiêm Hóa Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
13 Nhà máy sản xuất giầy da Khu CN An Thịnh, Chiêm Hóa Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây và tại đây
14 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF xuất khẩu Khu công nghiệp Long Bình An 30.000m3.năm Chi tiết dự án xem tại đây
15 Dự án xây dựng nhà máy sản xuất tấm nhựa Hàn Quốc Khu công nghiệp Long Bình An 200.000m2/năm Chi tiết dự án xem tại đây
III Lĩnh vực Du lịch       
16 Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch quốc gia Tân Trào  Huyện Sơn Dương, Huyện Yên Sơn  Diện tích 2.500 ha; 800.000 lượt khách/năm  Chi tiết dự án xem tại đây
17 Dự án khu du lịch sinh thái vùng hồ Na Hang - Lâm Bình Huyện Na Hang
huyện Lâm Bình
Diện tích mặt nước 8.000 ha;  Chi tiết dự án xem tại đây
18 Dự án khu du lịch sinh thái Soi Tình Húc gắn với đô thị nghỉ dưỡng Sông Lô Phường Nông Tiến và phương Hưng Thành, TP Tuyên Quang 25,4 ha Chi tiết dự án xem tại đây
19 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
IV Lĩnh vực khác      
20 Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, thành phố Tuyên Quang. Lưu vực suối Chả thuộc phường Tân Quang, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang Công suất 10.000-20.000 m3/ngày Chi tiết dự án xem tại đây
21 Dự án xây dựng Khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của thành phố Tuyên Quang  Xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn 150-200 tấn/ngày đêm Chi tiết dự án xem tại đây
22 Dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng đô thị thông minh, đô thị sinh thái  TP.Tuyên Quang, huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
23 Dự án Quy hoạch đô thị mới: xã Phù Lưu, Thái Sơn (huyện Hàm Yên); xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hóa); xã Đà Vị (huyện Na Hang); xã Khuôn Hà (huyện Lâm Bình)  Các huyện: Hàm Yên; Chiêm Hóa; Na Hang; Lâm Bình Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây
24 Dự án đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động Tỉnh Tuyên Quang Nhà đầu tư đề xuất  Chi tiết dự án xem tại đây

Bài viết cùng chuyên mục