Lan tỏa mạnh mẽ phương châm “trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Ngày 27.3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng.

Dự họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà...

1.jpg -0
Các đại biểu dự kỳ họp

Thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; thảo luận, đề nghị giải trình, làm rõ một số vấn đề và thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024. 

z5289213478565_e037d81552c54f608d4b157794bc27d0 (1).jpg -0
Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua các nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024… Theo đó, sẽ bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị với tổng dự toán giao bổ sung là trên 111 tỷ đồng. Đồng thời, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 đối với 175 công trình có tổng vốn gần 290 tỷ đồng; thời gian thực hiện và giải ngân không quá ngày 31.12.2024.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác về: giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; bãi bỏ 2 Nghị quyết về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn; đầu tư dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030; đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang…

Tại kỳ họp này, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND tỉnh cũng thống nhất lựa chọn 2 huyện Sơn Dương và Na Hang để thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn. 

Về sắp xếp đơn vị hành chính, đa số đại biểu cũng thống nhất tán thành chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,76 km2, dân số là 6.038 người của xã Hồng Lạc và toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,59 km2, dân số là 3.538 người của xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn, thuộc huyện Sơn Dương. Sau khi thành lập, xã Hồng Sơn có diện tích tự nhiên là 19,35 km2; quy mô dân số là 9.576 người.  Huyện Sơn Dương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ có 30 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 xã và 1 thị trấn...

Về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Quang Thắng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do đã được cấp có thẩm quyền phân công, điều động giữ chức vụ khác.

z5289213084842_29c6289f6004e8380e4ed2a965256f60.jpg -0
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng được phân công, điều động giữ chức vụ khác 

Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết 

Phát biểu bế mạc kỳ họp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Kỳ họp đã xem xét, thông qua 16 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục bám sát Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lan tỏa mạnh mẽ phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”  -0
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, toàn tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “chỉ bàn làm, không bàn lùi; không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung, nỗ lực hơn trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; quản lý đô thị, quy hoạch nông thôn...  

"Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương nhanh chóng, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết một cách nghiêm túc và hiệu quả. Tiếp tục rà soát những cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành và những chính sách, pháp luật có liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với quy định mới của pháp luật...", Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu.

Đối với hoạt động của HĐND các cấp, người đúng đầu HĐND tỉnh đề nghị, cần tiếp thu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 theo phương châm “trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”; nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra trong năm.

Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Khóa XIX nhằm nắm bắt tình hình thực tế triển khai các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh; nhất là các bất cập, vướng mắc để kịp thời kiến nghị giải pháp hoặc sửa đổi, bổ sung nghị quyết cho phù hợp, bảo đảm nghị quyết phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống...

                                                                                               Theo daibieunhandan.vn

Tin cùng chuyên mục