ENGLISH

Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập"

ĐNTQ: Sở Ngoại vụ vừa tổ chức Hội thảo khoa học hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập. Tham dự hội thảo có trên 80 đại biểu đến từ các sở, ngành, huyện trong tỉnh; đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), các tổ chức phi chính phủ nước ngoài GHI, CWS, WCDO, FMSI.


Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh. Đỗ Hùng
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có có 43 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thực hiện 102 dự án, với tổng giá trị cam kết giải ngân tại thời điểm hiện tại là 15,24 triệu USD, tương đương 300 tỷ đồng. Nhiều dự án tài trợ mang lại hiệu quả tích cực như các dự án của Tổ chức GNI/Hàn Quốc, WVI/Mỹ, IDE/Mỹ…

Đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực tiềm năng như nông, lâm nghiệp, du lịch... để cùng nhìn nhận, tháo gỡ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:


 
Tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập"
Ảnh: Đỗ Hùng

 
Tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập"


Tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập"Tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ hội nhập"
 

PV

Tin cùng chuyên mục