Gỡ “nút thắt” dòng tiền cho doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cùng kiến nghị, không thể đối thoại với ngân hàng thương mại và khó tiếp cận chính sách là những “nút thắt” trong mong mỏi khơi ...

Nỗ lực duy trì chuỗi sản xuất

Tuyên Quang hiện đang là “vùng xanh” an toàn, đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Bình An nói riêng, các doanh ...