Tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Năm 2022 được xem là năm “hồi phục” sau một thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19. Tận dụng cơ hội này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

 

Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư công 

Một trong những điểm nhấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 là thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn; cầu Xuân Vân huyện Yên Sơn; cầu Bạch Xa huyện Hàm Yên; cầu thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương; Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình; đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần nâng tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,66% so với năm 2021.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại buổi ký kết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đầu năm 2022.

Năm 2023 - năm đánh giá giữa nhiệm kỳ - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang - đây là con đường mang lại lợi ích kinh tế tại địa phương, kết nối với các tỉnh trong khu vực và Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, thành phố Tuyên Quang - huyện Yên Sơn - huyện Hàm Yên sẽ là động lực trụ cột tăng trưởng trong những năm tới và có ý nghĩa tạo động lực phát triển kinh tế trong vùng; đồng thời khởi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm; Trường THPT Chuyên (tại địa điểm mới).

Thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Xác định thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp được rút ngắn.

Trong đó, tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên 30%, tham mưu giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư, công khai, minh bạch các thông tin đầu tư về quy hoạch, chính sách ưu đãi, địa điểm đầu tư. Do đó môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được duy trì, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm liên tục đều xếp thứ hạng tăng. Năm 2021, xếp hạng thứ 29/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đã vươn lên nằm trong các tỉnh có điểm số khá, xếp thứ 4/14/tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận 112 lượt hồ sơ đề nghị chủ trương thực hiện dự án, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 19 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 2,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án vốn đầu tư lớn như: Dự án Làng văn hóa du lịch Tân Trào tại xã Tân Trào vốn đầu tư 663 tỷ đồng, Dự án sân golf VINPEARL Mỹ Lâm - Tuyên Quang, vốn đầu tư trên 832 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2022, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 Dự án Nhà máy chế biến lâm sản, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng là Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ chuyên sâu tại KCN Long Bình An và Dự án Nhà máy sản xuất gỗ huyện Yên Sơn, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng “Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.  

Cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết liệt thực hiện.

Từ nguồn vốn bổ sung, tỉnh tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (Trong ảnh: Gói thầu số 27 đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được đẩy mạnh thi công).

Trong việc gia nhập thị trường, Sở đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký doanh nghiệp, thực hiện quy trình “năm tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả). Khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đến nay 100% thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua môi trường điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ miễn phí con dấu, chữ ký số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, đã thực hiện hỗ trợ được 511 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trong 11 tháng năm 2022, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 280 doanh nghiệp (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021), với số vốn đăng ký trên 3.347,79 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên 2.387 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 26.726,32 tỷ đồng.

Với mục tiêu đến năm 2025, tỉnh thu hút từ 45 nghìn đến 50 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 25 đến 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước và nằm trong các tỉnh/thành phố có điểm số khá. Số doanh nghiệp thành lập mới trên 1.600 doanh nghiệp, nâng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trên 45%, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu  hút đầu tư và đồng hành cùng với doanh nghiệp phát triển.

Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư công 

Một trong những điểm nhấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 là thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn; cầu Xuân Vân huyện Yên Sơn; cầu Bạch Xa huyện Hàm Yên; cầu thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương; Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình; đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần nâng tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,66% so với năm 2021.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại buổi ký kết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đầu năm 2022.

Năm 2023 - năm đánh giá giữa nhiệm kỳ - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang - đây là con đường mang lại lợi ích kinh tế tại địa phương, kết nối với các tỉnh trong khu vực và Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, thành phố Tuyên Quang - huyện Yên Sơn - huyện Hàm Yên sẽ là động lực trụ cột tăng trưởng trong những năm tới và có ý nghĩa tạo động lực phát triển kinh tế trong vùng; đồng thời khởi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm; Trường THPT Chuyên (tại địa điểm mới).

Thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Xác định thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp được rút ngắn.

Trong đó, tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên 30%, tham mưu giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư, công khai, minh bạch các thông tin đầu tư về quy hoạch, chính sách ưu đãi, địa điểm đầu tư. Do đó môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được duy trì, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm liên tục đều xếp thứ hạng tăng. Năm 2021, xếp hạng thứ 29/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đã vươn lên nằm trong các tỉnh có điểm số khá, xếp thứ 4/14/tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận 112 lượt hồ sơ đề nghị chủ trương thực hiện dự án, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 19 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 2,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án vốn đầu tư lớn như: Dự án Làng văn hóa du lịch Tân Trào tại xã Tân Trào vốn đầu tư 663 tỷ đồng, Dự án sân golf VINPEARL Mỹ Lâm - Tuyên Quang, vốn đầu tư trên 832 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2022, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 Dự án Nhà máy chế biến lâm sản, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng là Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ chuyên sâu tại KCN Long Bình An và Dự án Nhà máy sản xuất gỗ huyện Yên Sơn, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng “Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.  

Cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết liệt thực hiện.

Từ nguồn vốn bổ sung, tỉnh tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (Trong ảnh: Gói thầu số 27 đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được đẩy mạnh thi công).

Trong việc gia nhập thị trường, Sở đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký doanh nghiệp, thực hiện quy trình “năm tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả). Khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đến nay 100% thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua môi trường điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ miễn phí con dấu, chữ ký số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, đã thực hiện hỗ trợ được 511 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trong 11 tháng năm 2022, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 280 doanh nghiệp (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021), với số vốn đăng ký trên 3.347,79 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên 2.387 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 26.726,32 tỷ đồng.

Với mục tiêu đến năm 2025, tỉnh thu hút từ 45 nghìn đến 50 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 25 đến 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước và nằm trong các tỉnh/thành phố có điểm số khá. Số doanh nghiệp thành lập mới trên 1.600 doanh nghiệp, nâng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trên 45%, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu  hút đầu tư và đồng hành cùng với doanh nghiệp phát triển.

Baotuyenquang

Tin cùng chuyên mục