Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế năm 2018

Để đạt và vượt 8 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về kinh tế đã được xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trong năm bản lề 2018.

 Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Kết luận số 30-KL/TU ngày 25-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020. Đổi mới phương thức thu hút đầu tư, lựa chọn các dự án có chất lượng và hiệu quả cao, tập trung vào những lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên thu hút. Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án công nghiệp đang triển khai, phấn đấu đưa các dự án vào sản xuất trong thời gian ngắn nhất. Thường xuyên đôn đốc, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi chủ lực (chè, mía, cam, lạc, nguyên liệu giấy; chăn nuôi trâu, cá…). Kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn; quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp do tỉnh quản lý. Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn... Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Thực hiện đảm bảo đúng tiến độ Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 13 tiêu chí/xã.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018. Huy động các nguồn lực xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang để đạt tiêu chí đô thị loại II và xây dựng các đô thị trong tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các dự án theo hình thức hợp tác công - tư. Triển khai thi công đúng tiến độ công trình cầu Tình Húc, 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô (Thành phố Tuyên Quang) và các công trình khác của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các giải pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang; triển khai quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030 và các dự án du lịch tại các huyện Na Hang, Lâm Bình.

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, khắc phục tình trạng bỏ sót nguồn thu, nợ đọng, chậm nộp thuế; phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng, chi tiêu ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay và các dịch vụ ngân hàng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản nhằm nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản, đất đai và môi trường.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2018 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng trên cơ sở thực tiễn, có sự thảo luận dân chủ, rộng rãi, công khai của các ngành chức năng. Thiết nghĩ, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nghiêm túc, hiệu quả; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất định chúng ta sẽ đạt mục tiêu phát triển.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục