Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác

- Sáng 18-4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khối; đại diện các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của toàn Đảng bộ khối.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5- 2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong Đảng bộ khối được duy trì nền nếp, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tham mưu thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; giao việc đột phá, đổi mới gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng... góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ tặng Giấy khen cho
các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đã biểu dương những kết quả Đảng bộ khối đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác; thực hiện cải cách hành chính và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra...

Tại hội nghị, Đảng ủy khối đã tặng Giấy khen cho 42 tập thể, 51 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Tin, ảnh: Thu Hương - Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục