Thu hút đầu tư phát triển xanh

Thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc thu hút các dự án đầu tư đang được tỉnh ưu tiên lựa chọn những ...