Thu hút FDI vẫn chờ nhà đầu tư Âu - Mỹ

Dù thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đang rất tích cực, song phần lớn nguồn vốn này đến từ các đối tác truyền thống, chứ chưa có sự bứt phá từ nhà đầu tư Âu - Mỹ.