TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI VÙNG KANSAI, NHẬT BẢN

Ngày 24/10/2023, tại Hà Nội, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên đoàn Kinh tế Kansai, Học viện Ehle Nhật Bản và một số cơ quan, tổ chức khu vực Kansai đồng tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Kansai năm 2023. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.