Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Quốc hội ban hành năm 2020 kỳ vọng sẽ giúp thu hút vốn tư nhân đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ ...

Cơ hội đón dòng vốn lớn từ APEC

Hợp tác kinh tế trong khung khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy dòng vốn đầu tư lớn chảy vào ...