BỨC TRANH ĐẦU TƯ CỦA HÀN QUỐC VÀO TỈNH TUYÊN QUANG

Theo đánh giá của JETRO, Việt Nam là địa điểm hấp dẫn đầu tư đứng thứ 3 trên thế giới và đứng thứ 2 khu vực châu Á. Tính đến tháng 5/2023, Hàn Quốc là đối tác hàng đầu với 9.666 dự án và gần 81,6 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư.

Theo cơ cấu đầu tư 9 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc có tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ với trên 300 dự án mới được cấp phép tại Việt Nam[1]. Trong những năm gần đây, số lượng các nhà đầu tư, tổ chức, địa phương Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường, chính sách đầu tư ngày càng có chiều hướng gia tăng do tỉnh Tuyên Quang đã có hướng đi chiến lược, thông minh, dự đoán xu hướng trong tiếp cận đầu tư, nhất là các nhà đầu tư, tổ chức, địa phương Hàn Quốc.

Trong vòng 30 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12/1992, sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước đã giúp thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 78,7 tỷ USD vào năm 2022, tăng 175 lần. Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 77,4 tỷ USD, trong đó lĩnh vực sản xuất, chế tạo là lĩnh vực then chốt trong đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, giải quyết việc làm cho khoảng 800.000 người lao động Việt Nam trong 9000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07 dự án đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư Hàn Quốc, chiếm 35% cơ cấu đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 35.988.813 USD (tương đương 840.341 triệu đồng, chiếm 11% tổng số vốn đầu tư đăng ký)[2]. Các dự án đầu tư của Hàn Quốc trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm:

(1) Nhà máy may xuất khẩu Seshin VN2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Seshin Apparel/Hàn Quốc, vốn đăng ký 8.188.813 USD (tương đương 182.283 triệu đồng).

(2) Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn MSA/ Hàn Quốc, vốn đăng ký 12.100.000 USD (tương đương 262.243 triệu đồng).

(3) Lotte Cinema Tuyên Quang của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Cinema Việt Nam, vốn đăng ký 2.800.000 USD (tương đương 63.420 triệu đồng).

(4) Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì PP Container của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Sung Lim/Hàn Quốc, vốn đăng ký 1.000.000 USD (tương đương 23.000 triệu đồng).

(5) Nhà máy sản xuất vải bạt nhựa PE của nhà đầu tư Bae, Su-Ho/Hàn Quốc, vốn đăng ký 4.500.000 USD (tương đương 138.435 triệu đồng).

(6) Nhà máy sản xuất vải bạt tarpaulin của Công ty JOYOUNG IND. CORP., LTD/Hàn Quốc, vốn đăng ký 3.400.000 USD (tương đương 79.220 triệu đồng).

(7) Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản JW của Công ty trách nhiệm hữu hạn JW Nông Sản/Hàn Quốc, vốn đầu tư: 4.000.000 USD (tương đương 91.740 triệu đồng).

 Ngoài các dự án FDI, Hàn Quốc cũng là một trong những nhà tài trợ lớn cho các dự án đầu tư không thuộc nguồn hỗ trợ chính thức (trước đây có tên gọi là các chương trình/dự án phi chính phủ nước ngoài) tại tỉnh Tuyên Quang.

Nói chung, các dự án, chương trình do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế và đời sống của người dân, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội. Các dự án về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đã giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, học sinh, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cơ sở học tập, lưu trú cho học sinh. Các dự án về y tế góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc cải thiện môi trường sống. Các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ người dân cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo việc làm giúp cải thiện thu nhập cho các hộ nghèo, người khuyết tật…

Tại tỉnh Tuyên Quang, trong những năm qua, các dự án, chương trình phi chính phủ nước ngoài do Hàn Quốc tài trợ đã góp phần đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, một số các tổ chức lớn đó là Good Neighbor International (GNI), World Vision International (WVI). Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 19 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện 27 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị giải ngân đạt 2 triệu đôla Mỹ (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, cùng kỳ năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 20 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện 32 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ cam kết năm 2021 trên 2 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 1,8 triệu USD). Trong số đó, Tổ chức Good Neighbor International của Hàn Quốc tài trợ cho 02 dự án, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn các xã vùng khó khăn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019 – 2023 và Dự án xây dựng phòng học trường Trung học cơ sởĐông Lợi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, giai đoạn 2022 – 2023. Hai dự án có tổng cam kết tài trợ trên 558.000 đô la Mỹ.

Song hành cùng với các dự án FDI, FNGO, đối tác Hàn Quốc cũng tài trợ cho tỉnh Tuyên Quang nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 tại 17 xã nghèo của 6 huyện trong tỉnh, với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư trên 413 tỷ đồng, trong đó KOICA hỗ trợ không hoàn lại 337,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Từ những số liệu trên, có thể hình dung được bức tranh tổng thể về đầu tư, hỗ trợ của đối tác Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đầu tư của Hàn Quốc tại tỉnh Tuyên Quang đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại một địa phương miền núi tỉnh Tuyên Quang, thúc đẩy mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Nguyễn Thanh Hiếu

 

[1] Nguồn: https://baochinhphu.vn/von-fdi-thuc-hien-9-thang-nam-2023-cao-ky-luc-10223092715520971.htm

[2] Nguồn: Báo cáo Kết quả triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 đến nay và định hướng công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Thanh Hiếu

Tin cùng chuyên mục