Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2022

Ngày 16-4, tại Sơn Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2022.